clock
Đang Tải...

Sự Kiện Trong Tuần CTT

product-1
Chính phủ với người dân

Sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách đối với người cao tuổi

Ngày 17/8, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 248/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN Tại Thông báo trên, Phó […]

play video18/08/2022 10:37