clock
Đang Tải...

Giới Thiệu Truyền Hình Trà Vinh

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TRÀ VINH

* Vị trí, chức năng:

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Trà Vinh
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; chịu sự quản lý Nhà nước về báo chí, về truyền dẫn phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý Nhà nước trên địa bàn theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ảnh: Cán bộ, viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh chào cờ đầu tuần

 * Nhiệm vụ và quyền hạn: 

Lập kế hoặc hàng năm và dài hạn để thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình, thông tin điện tử và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền.
Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình, nội dung thông tin trên trang Thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.
Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này.
Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng Đài quốc gia.
Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với các Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao các huyện, thị xã, thành phố theo quy định của pháp luật.
Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.
Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Phim trường Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh

Truyền dẫn – Phát sóng – Thông tin điện tử:

1. Phát hình:

– THTV: Phát sóng trên hệ thống truyền hình số mặt đất SDTV kênh 25, 34. Phát sóng 22 giờ/ngày.
– THTV2: Phát sóng trên hệ thống truyền hình số mặt đất SDTV kênh 45. Phát sóng 16 giờ/ngày.
– Truyền dẫn thông qua các mạng truyền hình  VTV cap, SCTV, MyTV, Viettel, FPT...

2. Phát thanh:

– FM trên tần số: 92,7MHz ; phát sóng 17 giờ/ngày
– Phát sóng trực tuyến tại: https://travinhtv.vn

3. Thông tin điện tử:

– Website:  https://travinhtv.vn
– Các trang mạng xã hội Facebook, Youtube, Zalo, TikTok...
– Email :  ptth@travinh.gov.vn
----------------

Ban giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh:

1.Ông Tăng Chí Huấn – Giám đốc

 

2.Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Phó Giám đốc

 

3.Ông Ký Chane Đô Ra – Phó Giám đốc

 

Cơ cấu tổ chức:

Đài Phát thanh và Truyển hình Trà Vinh có 7 Phòng chuyên môn :

Lễ công bố phát sóng chính thức Kênh THTV2

  1. Phòng Tổ chức Hành chính.
  2. Phòng Chương trình- Thông tin điện tử.
  3. Phòng Thời sự Chuyên đề.
  4. Phòng Tiếng Dân tộc.
  5. Phòng Văn nghệ và Giải trí.
  6. Phòng Kỹ thuật Công nghệ.
  7. Phòng Dịch vụ và Quảng cáo.
 
* Tổng biên chế của Đài Phát thanh – Truyền hình Trà Vinh hiện nay là 127 người.