Danh sách ứng cử đại biểu quốc hội trên 50% phiếu bầu. kỳ bầu cử Đại biểu quốc hội hoá XV

play video06/12/2021 00:37

Chiều 10/6, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử và nhiều vấn đề liên quan